Naše inovatívne produkty 

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Produktový rad Aquaholder je založený na princípoch používania superabsorpčného polyméru, ktorý je schopný absorbovať veľké množstvo vody (200 - 500-násobok svojej hmotnosti) a postupne ju pre rastliny uvoľňovať v čase sucha. Vďaka tomu je podporený rast rastlín. Hlavným cieľom použitia absorbentov v poľnohospodárstve je zvýšenie odolnosti poľnohospodárskej produktivity v suchých podmienkach.

Aquaholder Seed

Prostriedok na ošetrenie osiva

Aquaholder Agro

Univerzálny superabsorbent

Aquaholder Root 

Ochrana koreňov pomocou superabsorbentu

Aquaholder Injection 

Aplikácia hydrogélu do pôdy prostredníctvom injektáže

Aquaholder Fertilizer

Hnojivo s postupným uvoľňovaním

ŽELEZNICE

Pewas vyvinul biologicky rozložiteľné olejové a tuhé mazivo určené pre použitie v železničnej infraštruktúre. Naše oleje a mazivá sú ekologickou alternatívou tradičných minerálnych olejov, ktoré môžu spôsobovať veľké škody na životnom prostredí.

Biocon PP40

Bioodbúrateľné mazivo určené na stratové mazanie

Lusaso

Tuhé mazivo na okolesníky

BEZPEČNOSŤ

PEWAS vyvinul veľmi efektívne riešenia na prevenciu a minimalizáciu škôd na majetku a životnom prostredí pri povodniach, požiaroch a haváriách rôzneho druhu. V našich produktoch využívame špeciálne polyméry inovatívnym spôsobom: ako prísadu do hasiacich prístrojov, náplň protipovodňových vriec a ako absorbenty ropného znečistenia. Úzko spolupracujeme s profesionálnymi záchranárskymi tímami pri testovaní našich produktov. Vďaka tomu dokážeme klientom poskytnúť riešenie pri zasahovaní v prípade povodní, požiarov a chemických havárií presne podľa ich potrieb.

Flood 

Superabsorbčné, protipovodňové vrecia na ochranu majetku pred povodňami a nežiaducimi únikmi vody

Fire

Hasiaci gél na rýchlejšie hasenie požiarov a ochranu majetku

Sorb

Vysokoúčinný sorbent ropného znečistenia