Ochráňte svoj majetok. Uhaste oheň rýchlejšie

Fire

Fire

Fire je unikátny ekologický gel do hasiacich prístrojov. Pre nás nie je dôležité len samotné rýchle zahasenie požiaru, ale aj čo najväčšia možná ochrana okolitého majetku a životného prostredia. Naše úsilie sme preto venovali eliminácii škôd pri požiaroch a vyvinuli sme nové spôsoby hasenia a ochrany majetku v podobe unikátneho hasiaceho gélu Fire. Fire je prísada do existujúcich hasiacich prístrojov využívajúcich na hasenie vodu. Vďaka tomu môžu byť zásahy pri požiaroch oveľa efektívnejšie a s menšími škodami.

Výhody

Kratší čas potrebný na zahasenie požiaru o 30 až 50%

Nižšia spotreba vody o 30 až 60%

Lepšia ochrana okolitého majetku

Impregnačný účinok hasených objektov vytvorením gélovej vrstvy

Okamžité použitie po pridaní do hasiaceho zariadenia 

Využitie existujúcich hasiacich prístrojov
bez dodatočných úprav

Vhodný na hasenie lesných požiarov 

Ekologický, netoxický bez vplyvu na životné prostredie

Produktový list

Máte ohľadne našich produktov nejaké otázky? Napíšte nám mail.