Šetrné a účinné mazanie
v železničnej doprave

Lusaso

Lusaso

Lusaso je špeciálna zmes kompozitných syntetických materiálov, prísad a mazív sformovaných do tuhých blokov. Tento prevratný spôsob mazania okolesníkov na rozdiel od tradičných spôsobov neznečisťuje životné prostredie, okolie tratí ani samotných komponentov, predlžuje životnosť zariadení, zlepšuje jazdné vlastnosti a znižuje ekonomickú náročnosť mazania. Výhodou je veľmi presná aplikácia maziva. Lusaso môže byt používané na mazanie okolesníkov lokomotív, električiek, vozňov metra, nákladných vozňov, portálových koľajových žeriavov, resp. všetkých koľajových zariadení podľa individuálnych požiadaviek klienta.

Výhody

Zvýšená životnosť okolesníkov a ostatných zariadení 

Výrazne nižšia spotreba maziva

Vhodné pri náročných profiloch a prašnom prostredí

Nižšia spotreba energie o 3 až 7%

Presná aplikácia maziva 

Znižuje náklady na opravu a údržbu kolies, koľajníc, najmä v oblúkoch tratí

Predlžuje interval dopĺňania maziva

Zníženie hlučnosti

Zníženie strát z dôvodov častých odstávok a renovácií tratí

Zvýšenie bezpečnosti prevádzky a zníženie nehodovosti

Produktový list

Máte ohľadne našich produktov nejaké otázky? Napíšte nám mail.