Postupné uvoľňovanie účinných látok do pôdy

Aquaholder Fertilizer

Aquaholder Fertilizer

Aquaholder Fertilizer je výskumný projekt zameraný na lepšie využitie hnojív v poľnohospodárstve, ich nižšiu spotrebu a vyššiu účinnosť. Špeciálny absorpčný polymér je schopný udržať určité množstvo živín z rozpusteného hnojiva vo svojich štruktúrach a postupne ich uvoľňovať. Cieľovým produktom je „hnojivo s pomalým uvoľňovaním“. Výhodou tohto typu hnojiva je, že oveľa viac výživných látok zostáva v koreňovom systéme rastliny a nie sú tak odplavené do podložia a spodnej vody.

Máte ohľadne našich produktov nejaké otázky? Napíšte nám mail.