Inovatívny produkt vyvinutý pre osivársky priemysel

Aquaholder Seed

Aquaholder Seed

Aquaholder Seed je vysoko inovatívny produkt s globálnym potenciálom vyvinutý špeciálne pre osivársky priemysel. Malé množstvo superabsorpčného polyméru aplikovaného priamo na osivo je schopné účinne viazať dostatočné množstvo vody a podporovať rast rastlín v počiatočnej fáze vývoja. Vďaka tomu sa dosiahne významné zvýšenie a skvalitnenie fázy klíčenia a vzchádzania osiva. Pewas Aquaholder Seed je primárne určený pre suché a polosuché oblasti.

Ako to funguje?

Produktový list

Chcete vedieť viac?

Navštívte web Aquaholderu

Máte ohľadne našich produktov nejaké otázky? Napíšte nám mail.