Ochráňte svoj majetok. Odstráňte ropné látky bezpečne.

Sorb

Sorb

Sorb je inovatívny prípravok na odstraňovanie kvapalných organických látok a ropných produktov. Je to selektívny absorbent, ktorý pri kontakte so znečistením nasáva kvapalinu a zadržiava ju vo svojej štruktúre a nie povrchovo. Nehrozí tak riziko sekundárneho znečistenia. Sorb umožňuje odstraňovanie širokého spektra organických kvapalín na vodných plochách a pevných povrchoch oveľa efektívnejšie
ako pri iných spôsoboch.

Sorpcia alkánov z vody

Ukážka použitia v praxi

Výhody

Absorpčná schopnosť je 10x vyššia ako pri tradičných produktoch

Minimalizuje riziko sekundárneho znečistenia 

Znečistenie pohlcuje do svojich vnútorných štruktúr 

Použitie na vodné plochy aj pevné povrchy

Je selektívny, nepohlcuje vodu pri absorpcii z vodných povrchov 

Zabraňuje vyparovaniu organických látok a znižuje tak riziko vznietenia

Pri zásahu je postačujúce menšie množstvo absorbentu v porovnaní s tradičnými produktmi

Produktový list

Máte ohľadne našich produktov nejaké otázky? Napíšte nám mail.