Šetrné a účinné mazanie
v železničnej doprave

Biocon

Biocon

Bicon je biologicky rozložiteľný olej na použitie najmä v železničnej infraštruktúre. Má výborné mazivostné vlastnosti, je oxidačne stály, antikorozívny a vodoodpudivý. Je použiteľný na stratové mazanie lineárnych vedení, napríklad výhybiek a ich pohyblivých častí (klzné stoličky, zaisťovacie háky, hákové uzávery, otočné čapy). 
V porovnaní s tradičnými mazivami je efektívnejší a nespôsobuje znečistenie životného prostredia, pôdy a podzemných vôd. Spĺňa vysoké nároky aj v nepriaznivých podmienkach, akými sú vysoká vlhkosť, prašnosť, sneh a pod. 

Výhody

Ekonomickosť a nízka spotreba 3-7 litrov ročne na jednu výhybku 

Výborné mazacie a protioderové vlastnosti

Použiteľný aj v extrémnych podmienkach od -30 až do +90°C 

Ekologický, biologicky rozložiteľný a netoxický

Výrazne predlžuje životnosť mazaných komponentov

Produktový list

Máte ohľadne našich produktov nejaké otázky? Napíšte nám mail.