Aplikácia hydrogélu priamo ku koreňovému systému

Aquaholder Injection

Aquaholder Injection

Aquaholder Injection je prášková látka určená na výrobu špeciálneho typu hydrogélu, ktorý sa následne injektuje do pôdy pomocou špeciálneho injektora priamo do koreňového systému stromov a rastlín. Vďaka tomuto riešeniu nie je potrebné zasahovať do už vytvorenej vegetácie z dôvodu aplikácie hydrogélu.

Máte ohľadne našich produktov nejaké otázky? Napíšte nám mail.