Inovácie šetrné k životnému prostrediu

Môžu ekológia a chémia kráčať ruka v ruke? My v Pewase to robíme možným. Nerobíme kompromisy v efektivite, špecializujeme sa na riešenia, ktoré sú priateľské k planéte a zároveň sú na čele chemických inovácií.

Kto sme?

Pewas je výskumnou organizáciou zameranou na skúmanie alternatívneho použitia superbasorpčných polymérov v rôznych odvetviach. Pewas disponuje analytickými aj výrobnými laboratórnymi priestormi a teamom laboratórnych pracovníkov. 

Výskum a vývoj

Špecializujeme sa na ekologické chemické inovácie, poradenstvo, výskum a vývoj nových riešení pre klientov vo viacerých oblastiach priemyslu, poľnohospodárstva a dopravy.
Vyvinuli sme inovatívny spôsob použitia superabsorbentov a polymérov v poľnohospodárstve, pri odstraňovaní následkov ropných havárií a prírodných katastrof spôsobených povodňami a požiarmi. Naše portfólio dopĺňajú biologicky rozložiteľné oleje a mazivá určené pre lesné a vodné hospodárstvo a údržbu železničnej infraštruktúry.

Naše firemné video

Pozrite si viac v nasledujúcom videu o tom, kto sme a čo robíme

Odvetvia v ktorých pomáhame

Poľnohospodárstvo

Produktový rad Aquaholder je založený na princípoch používania superabsorpčného polyméru, ktorý je schopný absorbovať veľké množstvo vody (200 - 500-násobok svojej hmotnosti) a postupne ju rastlinám uvoľňovať v čase sucha. Vďaka tomu je podporený ich rast a rozvoj. Hlavným cieľom použitia absorbentov v poľnohospodárstve je zvýšenie odolnosti poľnohospodárskej produktivity v suchých podmienkach.

Železnice

Pewas vyvinul biologicky rozložiteľné olejové a tuhé mazivá určené pre použitie v železničnej infraštruktúre. Naše oleje a mazivá sú ekologickou alternatívou tradičných minerálnych olejov, ktoré môžu spôsobovať veľké škody na životnom prostredí.

Bezpečnosť

Pewas vyvinul veľmi efektívne riešenia na prevenciu a minimalizáciu škôd na majetku a životnom prostredí pri povodniach, požiaroch a haváriách rôzneho druhu. V našich produktoch využívame špeciálne polyméry inovatívnym spôsobom, ako prísadu do hasiacich prístrojov, náplň protipovodňových vriec a ako absorbenty ropného znečistenia. 

Máte záujem sa o našich inováciach dozvedieť viac?