Ochráňte svoj majetok.
Zastavte vodu rýchlejšie.

 Flood

Flood

Flood je ekeftívnejšia alternatíva pieskových vriec. Naše superabsorbčné vrecia sú unikátnym riešením ochrany majetku pre záplavové oblasti. Nižšia časová náročnosť, okamžitá pripravenosť na použitie, nižšie priestorové nároky na ich skladovanie a možnosť viacnásobného použitia z nich robia omnoho efektívnejšiu alternatívu konvenčných pieskových vriec. Flood sú naplnené špeciálne vyvinutým absorbentom, ktorý pri kontakte s vodou ju nasáva do svojich vnútorných štruktúr a neprepustí von ani pod väčším tlakom.

Príprava protipovodňového vreca                  TV reportáž

Výhody

Rýchly a efektívny spôsob absorbovania vody: 30 až 50-násobné zväčšenie 

Okamžitá pripravenosť na použitie v prípade núdze 

Jednoduchá manipulácia vďaka nižšej hmotnosti 

Nízke nároky na skladovanie vďaka menšiemu objemu

Dlhá doba možného skladovania

až 10 rokov

Viacnásobné použitie, v prípade ak voda nebola kontaminovaná

Vylepšená trojkomorová konštrukcia vriec umožňuje flexibilné použitie

Ekologický spôsob eliminácie škôd pri povodniach

Široké využitie  v domácnostiach pri neočakávaných únikoch vody 

Produktový list

Máte ohľadne našich produktov nejaké otázky? Napíšte nám mail.