Slovenská inovácia pomôže záhradkárom

22. apríl 2023

Záhradkári u nás museli v posledných rokoch čeliť dlhým obdobiam sucha. Tento trend si uvedomujú aj vedci zo slovenskej inovatívnej spoločnosti PeWaS, ktorí získali svetový patent pre svoj produkt Aquaholder. Zadržiava v pôde dostatok vody a pomáha pestovateľom prekonávať aj výraznejšie suchá.

Zdroj: Denník Pravda