„Zmluvný výskum pre získanie poznatkov z maloparcelového testovania osiva ošetreného Aquaholderom v podmienkach Európy“

21. apríl 2023

„Zmluvný výskum pre získanie poznatkov z maloparcelového testovania osiva ošetreného Aquaholderom v podmienkach Európy“