Záznam z vyhodnotenia ponúk - obstarávaná položka "patentové služby"

01. august 2022