Záznam z vyhodnotenia ponúk na bezpečnostný posudok prevádzkového výrobného zariadenia

13. september 2022