Výberové konanie

01. jún 2022

Firma Pewas zrealizovala v mesiaci máj výberové konanie na riadenie vybratých výskumných aktivít pre projekt Aquaholder – Ošetrenie osiva zamerané na zvýšenie odolnosti osiva voči suchu, číslo projektu 313041BIC1. Projekt je realizovaný v rámci výzvy Operačný program integrovaná infraštruktúra, kód výzvy OPII-MH/DP/2021/12.1-33. Záznam z prieskumu trhu je uvedený v prílohe tejto správy.

Zdroj: Pewas