Verejné obstarávanie brzdí inovácie

25. júl 2021

Inovátori, univerzity a Slovenská akadémia vied sa obávajú, že pre byrokraciu pri verejnom obstarávaní nestihnú dokončiť svoje projekty. Novela zákona síce prináša pozitívne zmeny, no účinnosť nadobudne až začiatkom Marca budúceho roka, čo je podľa nich neskoro. Preto chcú, aby začala platiť od tohtoročného Septembra. 

Zdroj: RTVS