Projekt „Aquaholder – Ošetrenie osiva zamerané na zvýšenie odolnosti osiva voči suchu“ je spolufinancovaný Európskou úniou.

23. február 2023

Projekt „Aquaholder – Ošetrenie osiva zamerané na zvýšenie odolnosti osiva voči suchu“ je spolufinancovaný Európskou úniou.