Princíp fungovania superabsorbentov

19. apríl 2021

Aký je hlavný prínos vody v živote človeka?

My v Pewase si myslíme, že jedným z najdôležitejších prínosov tejto tekutiny je určite možnosť pestovať plodiny. V mnohých oblastiach na svete je však také sucho, že miestami ľudia túto možnosť nemajú, a trpia tak nedostatkom potravín. Našťastie však dnes máme moderné technológie, ktoré môžeme využiť k tomu, aby sme im pomohli. A táto pomoc sa v našich rukách volá Aquaholder – hydrostimulačné ošetrenie osiva, ktoré umožňuje osivu na seba natiahnuť vlahu z pôdy a využiť ju v práve kritickom období klíčenia a vzchádzania danej plodiny. Pozrite sa na naše video, ktoré vysvetľuje, na akom princípe náš produkt funguje.