Pewas sa podaním žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zúčastňuje výzvy s kódom OPII-MH/DP/2021/12.1-33

05. august 2021

Pewas sa podaním žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zúčastňuje výzvy s kódom OPII-MH/DP/2021/12.1-33. Výzva je určená pre držiteľov Seal of Excellence – pečati výnimočnosti. Tu Pewas získal pre projekt Aquaholder v rámci grantového programu určeného pre inovácie EIC Accelerator, Horizont 2020. Toto ocenenie je o to hodnotnejšie, že sa jedná o najkonkurenčnejší grantový program určený pre inovatívne nápady v rámci EÚ. Rozhodnutie o žiadosti by malo byť zrealizované do konca októbra. V prípade akceptácie žiadosti získa Pewas prostriedky na dokončenie výskumno-vývojových aktivít v rámci projektu Aquaholder.