Opening day!

01. február 2024

Začiatkom februára sme mali v Pewase ,,veľký deň,,. Zorganizovali sme „opening day“ pre našich partnerov, ktorí nám v priebehu niekoľkých posledných rokov pomohli dosahovať úspechy v rámci projektu Aquaholder. Opening day sa konal v našej výrobnej hale v Seredi, kde je umiestnená naša pilotná linka. Našim partnerom sme ukázali, ako nová výrobná linka funguje a informovali sme ich o dosiahnutých míľnikoch projektu. Najväčším úspechom je najnovšie zloženie produktu Aquaholder – Aquaholder Biosafe. Toto zloženie umožňuje univerzálnu aplikáciu na moriacich zariadeniach a jeho zloženie je „microplastic free“. Partneri boli spokojní, že aj s ich prispením dosahuje slovenský projekt v oblasti agro výskumu medzinárodný úspech a zároveň prezentovali záujem podieľať sa na aktivitách projektu Aquaholder aj v nadchádzajúcej poľnohospodárskej sezóne.