NextStep Science

16. marec 2022

16. Marca 2022 sa uskutočnila konferencia NextStep Science 2022 vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú organizuje občianske združenie už druhý rok po sebe. Toto podujatie je šité na mieru pre študentov a absolventov prírodovedných odborov. Je to jedinečná príležitosť pre študentov a absolventov stretnúť sa s najlepšími firmami na slovenskom trhu, top výskumnými skupinami, start-upmi a inšpiratívnymi osobnosťami z oblasti vedy a technológií.

Firma Pewas bola jedným z partnerov tohto podujatia , kde jedným zo speakrov konferencie bol aj Marián Valentin – vedúci pre výskum a vývoj vo firme Pewas. Na konferencii vystupoval so zaujímavou témou Polyméry z dvoch svetov.