Náš tím sa rozrástol

14. február 2023

Od 14.2. 2023 sa náš tím rozrástol a prišla knám nová posila do tímu, Štefánia.

Štefánia je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, v odbore ekonomika a manažment podniku. Svoje vedomosti a zručnosti uplatnila v nadnárodnej spoločnosti, ako súčasť Shared Service Centra. Jej hlavnou úlohou bolo zaistiť správne fungovanie Back Office tímu a zabezpečiť všetky požiadavky generálneho riaditeľa pre strednú a východnú Európu. Od februára 2023 je súčasťou spoločnosti PEWAS a zodpovedá za pridelené úlohy v rámci projektov, ako aj ich monitorovanie a koordinovanie.