Hoopman equipment & engineering b.v.

25. júl 2022

Chemici z Pewasu sa zmenili na technikov a v spolupráci s holandskou spoločnosťou Hoopman equipment & engineering b.v. testovali technologickú aplikovateľnosť Aquaholderu v moriacich zariadeniach.

Hoopman equipment & engineering b.v. je renomovanou spoločnosťou vyrábajúcou zariadenia na úpravu osív. Po úvodných pokusoch technici v krátkom čase zvolili ideálny spôsob nanášania Aquaholderu na osivo a následne bol zrealizovaný test kontinuálneho nanášania produktu na osivo. Výsledok vyšiel nad očakávanie uspokojivo a počas testovania neboli zistené žiadne technické nedostatky brániace priemyselnému nasadeniu. Ďalší krok na ceste k cieľu môžeme označiť prívlastkom - splnený. 

web: www.hoopman-equipment.nl