EXPO DUBAI

23. február 2022

Na svetovej výstave v Dubaji prezentujeme inovatívne poľnohospodárske a potravinárske technológie

Na svetovej výstave Expo Dubaj vrcholí tematický týždeň zameraný na udržateľné poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Slovensko sa prezentuje aj inovatívnym spôsobom použitia superabsorbentov a polymérov v poľnohospodárstve, pri odstraňovaní následkov ropných havárií a prírodných katastrof. 

Zdroj: MPSR